حرکت کاروان زیارتی نخبه های ورزش به مشهد مقدس

ارسال به دوستان ارسال به دوستان

در راستای بهینه سازی اوقات فراغت نخبگان ورزشی اداره روابط عمومی مجمع نخبگان ورزش با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی دراستای اهداف مجمع نخبگان اولین کاروان زیارتی به مشهد مقدس رهسپارکردند